S.T.D. CODE OF BHOPAL - 0755Lokayukt Organization Madhya Pradesh
F-Block Old Secretariat, Bhopal, Madhya Pradesh

 

                                         

             

NAME OF THE OFFICER & DESIGSNARION

RES. ADDRESS

PHONE (O)

-

                 -

-
Email- lokayuktmp@yahoo.in

 

JUSTICE UMESH CHANDRA MAHESHWARI     

HON. UP- LOKAYUKT

7, MINISTER'S BANGALOW BHOPAL.                            

                     2661218

SHRI SANJEEV KUMAR JHA IAS

SECRETARY

D-11/1 CHAR IMLI BHOPAL 

2540939
FAX- 2538809

Email- lokayuktsecretary@yahoo.in

SHRI SHIV CHARAN PANDEY

LEGAL ADVISOR

D-4 UPANT COLONY CHAR IMLI BHOPAL 

2743936

SHRI RAMPRAKASH MISHRA 

LEGAL ADVISOR 

D-22 CHAR IMLI BHOPAL 

2540935

SHRI BALBIR SING PARMAR

LEGAL ADVISOR

18, MOHINIDEEP (SNEH NAGAR) HOSHANGABAD ROAD BHOPAL    

2539097

SHRI DEEP KUMAR KESHARWANI                            LEGAL ADVISOR

20, Mahesh Nagar JUDGE'S COLONY IDGAH HILL BHOPAL 

2737000

SHRI N.K. SHUKLA 

LEGAL ADVISOR                             

65, DWARKAPURI, NEAR P & T COLONY KOTRA BHOPAL.                  2743936
- -

2540948

SHRI SOMNATH SHUKLA 

UNDER SECRETARY              

B-40 KASTURBA NAGAR  BHOPAL.    2739257

SHRI UMESH TIDKE

JOINT DIRECTOR (FINANCE)

J-90, HARSVARDHAN NAGAR,BHOPAL

2545572

SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT

 NAME OF THE OFFICER & DESIGSNARION

RES. ADDRESS

PHONE (O)

SHRI ANIL KUMAR

IPS

DIRECTOR GENERAL

-

         2540940

SHRI SANJAY V. MANE

IPS
ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL

-

2540941

- - -

TECHNICAL CELL

NAME OF THE OFFICER & DESIGSNARION

RES. ADDRESS

PHONE (O)

SHRI N.S. JOHARI   

CHIEF ENGINEER

EN-2/2, CHAR IMLI

BHOPAL

2540956

SHRI HEMANT KUMAR JAIN,

SUPDT. ENGINEER

M-387, ARVIND VIHAR, BAGH MUNGALIA

 BHOPAL

2540070

SHRI AVINASH NEMA   EXECUTIVE ENGINEER

MIG-B-76, VIDHYA NAGAR, BHOPAL

2730150

SHRI SUNIL SHRIVASTAVA  EXECUTIVE ENGINEER

E-9/5,CHAR IMLI BHOPAL

2540528

 SHRI PAWAN SHARMA        EXECUTIVE ENGINEER

 

B1-MITTAL HOUSE SHIVAJI NAGAR,BHOPAL           

2541141

 

TOP