Back to home page

Lokayukt Organization Madhya Pradesh
F-Block Old Secretariat, Bhopal, Madhya Pradesh


HON'BLE SHRI JUSTICE N.K.GUPTA
HON. LOKAYUKT, MADHYA PRADESH

CONTACT US

NAME OF THE OFFICER DESIGNATION RESIDENTIAL ADDRESS PHONE (O)

ADMINISTRATION

HON'BLE SHRI JUSTICE N.K.GUPTA HON. LOKAYUKT, MADHYA PRADESH B-8, SHYAMLA HILLS BHOPAL 2540935
Email- lokayuktmp@yahoo.in
HON'BLE SHRI JUSTICE UMESH CHANDRA MAHESHWARI HON. UP- LOKAYUKT B-7, SHYAMLA HILLS BHOPAL 2661218
HON'BLE SHRI JUSTICE S.K. PALO HON. UP- LOKAYUKT E-3, IVORY TOWER PLATINIUM PARK NEAR MATA MANDIR BHOPAL 2541141
SHRI RAJENDRA SINGH, I.A.S. SECRETARY M-41, SECTOR 9A SAKET NAGAR BHOPAL 2540939
FAX- 2538809 Email- lokayuktsecretary@gmail.com
SHRI R.K.S.GAUTAM LEGAL ADVISOR H-9 NEW FRIENDS COLONY CHUNA BHATTI KOLAR ROAD BHOPAL  2736164
SHRI J.K.VAIDHYA LEGAL ADVISOR 150, MALVIYA NAGAR BHOPAL  2743936
JASVEER KAUR SASAN LEGAL ADVISOR D-19 CHAR IMLI BHOPAL  2540935
SHRI MADHUSUDAN MISHRA LEGAL ADVISOR D-102/15 Shivaji Nagar Bhoopal 2737000
SHRI BHUPENDRA KUMAR NIGAM ------------ ----------- 2743936
SMT. RANI PASI DEPUTY SECRETARY E-109/18, SHIVAJI NAGAR, BHOPAL 2540948
SHRI UMESH TIDKE JOINT DIRECTOR (FINANCE) J-90, HARSVARDHAN NAGAR, BHOPAL 2545572

SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT

SHRI ANIL KUMAR, I.P.S. DIRECTOR GENERAL B-22, CHAR IMLI BHOPAL 2540940
PAWAN JAIN ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL ------------- 2540941
------------------- ------------------- ------------------- 2540941

TECHNICAL CELL

SHRI N.S. JOHARI CHIEF ENGINEER EN-2/2, CHAR IMLI BHOPAL 2540956
SHRI HEMANT KUMAR JAIN SUPDT. ENGINEER M-387, ARVIND VIHAR, BAGH MUNGALIA BHOPAL 2540070
SHRI AVINASH NEMA EXECUTIVE ENGINEER MIG-B-76, VIDHYA NAGAR, BHOPAL 2730150
SHRI SUNIL PRABHAKAR EXECUTIVE ENGINEER H-57, BAGHIRA APARTMENT E-5 ARERA COLONY BHOPAL 2540528